vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Viljandi maakond, Mulgi vald, Halliste alevik, Puka tn 6 • Müügiotsus 28.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/169
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 9761 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 4 390,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 430,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Puka tn 6 kinnisasi, 48001:001:0087, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917098000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasjale on Viljandi maavanema 22.04.2014 korraldusega nr 1-1/2014/207 antud nõusolek Halliste Vallavalitsusele vee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Kasutusõiguse alaga on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil.

  Maavanema korralduse asendiplaanilt nähtub, et kinnisasjal asub likvideeritav torustik. Kohalikust omavalitsusest saadud informatsiooni kohaselt kuulub torustik vallale ja pole kasutusel. 

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Halliste vallas. Halliste valla üldplaneering on kehtestatud 15.12.2010 otsusega nr 35. Kinnisasi asub üldplaneeringu järgi tiheasustusalas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://www.halliste.ee/teenused/ehitus-planeering-hange/planeeringud/

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Seotud dokumendid: