vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Rehemäe küla, Rehe • Müügiotsus 28.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/169
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4.70 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 9 400,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 940,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Rehe kinnisasi, 44101:001:0306, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917098000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Maaüksus paikneb Marimetsa-Õmma hoiualal, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 16.06.2005 määrusega nr 144 „Hoiualade kaitse alla võtmine Harju maakonnas“. Hoiualal kehtivad looduskaitseseaduse § 14 ja 5. peatükis (§ 32 ja 33) sätestatud piirangud.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Marimetsa-Õmma linnualal ja Marimetsa-Õmma loodusalal.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Risti vallas. Risti valla üldplaneering on kehtestatud Risti Vallavolikogu 07.11.2007 määrusega nr 12. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://www.laanenigula.ee/uldplaneering

  Kinnisasi jääb Lääne maavanema 25.07.2016 korraldusega nr 1-1/16/114 kehtestatud "Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" teemaplaneeringu alasse. Teemaplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://elering.ee/harku-lihula-sindi-liin

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.