vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne maakond, Vormsi vald, Rälby küla, Lahepõhja • Müügiotsus 28.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/169
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 5.24 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 7 860,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 780,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Lahepõhja kinnisasi, 90701:001:0783, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917098000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Vormsi valla üldplaneering on kehtestatud Vormsi Vallavolikogu 14.06.2004 otsusega nr 8. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi küla karjamaal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://vormsi.ee/demokraatia/planeeringud/

  Kinnisasi asub 30.04.2012 otsusega nr 9 algatatud Vormsi valla teemaplaneeringu alas. Teemaplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://vormsi.ee/demokraatia/teemaplaneering/

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.