vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Vantri küla, Lennuvälja • Müügiotsus 03.10.2017, käskkiri nr 1-2/17/980
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 36.64 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 14 770,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 470,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Lennuvälja kinnisasi, 34801:002:0155, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917099000000   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Kinnisasja kitsendusi vaata kaardilt.Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Kinnisasjale jääb väikses ulatuses III kaitsekategooria kaitsealuse liigi leiukoht. III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseaduse 8. peatükk.

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Aste lennuväli, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil: http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=5;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=parandobj&obj_id=-785259564

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Kilke talu, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil: http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=7;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=parandobj&obj_id=276659564

  Kinnisasi asub endise Kaarma ja endise Lääne-Saare valla territooriumil. Kaarma valla territooriumi osa üldplaneering kehtestati Kaarma Vallavolikogu 07.07.2010 määrusega nr 9. Kinnisasi asub osaliselt väärtusliku põllumaa alal ning kinnisasja läbib määramata eratee ja jalgrada. Väärtusliku põllumaa alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Kaarma valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda endise Saaremaa valla kodulehel aadressiga https://www.saaremaavald.ee/uldplaneering

  Lennuvälja kinnisasjal paiknevad 2 varet. 

  Maa-amet on kooskõlastanud kohaliku omavalitsuse tellitud Aste-Sauvere tee risti kergliiklustee põhiprojekti. Kergliiklustee rajamise eesmärgiks on ühendada Aste alevik ja Aste II küla autoliiklusest eraldatud kergliiklusteega ning läbi selle tagada ohutum liiklus nimetatud alade vahel. Kinnisasja uuel omanikul võib tulevikus tekkida vajadus saavutada kokkulepe kohaliku omavalitsusega avaliku kergliiklustee rajamise osas ja selleks võib olla vajalik isikliku kasutusõiguse seadmine.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

   

  Seotud dokumendid: