vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Kose vald, Kadja küla, Põldaru • Müügiotsus 28.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/164
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 19392 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 5 630,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 560,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Põldaru kinnisasi, 33801:001:1016, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917099000000   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasi on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjani viiva tee kaitsevööndi ulatuse kohta soovitame informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjal paikneb vare.

  Maa-amet on kooskõlastanud OÜ Elektrilevi tööprojekti "Kadja AJ 0,4kV F1 rekonstrueerimine", mille kohaselt asendatakse olemasolevad liinijuhtmed rippkeerdkaabliga ning projekti alal vahetatakse osaliselt välja olemasolevad mastid. Müüjal puudub info tööde teostamise aja kohta.

  Kinnisasi asus endise Kõue valla territooriumil. Kõue valla üldplaneering on kehtestatud Kõue Vallavolikogu 15.08.2013 määrusega nr 68. Üldplaneeringu kohaselt jääb kinnisasi väärtusliku põllumaa alale. Nimetatud alal kehtivad maakasutamise tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas.

  Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Kose valla kodulehel https://www.kosevald.ee/uldplaneering

  Kose Vallavolikogu 25. veebruari 2016. a otsusega nr 269 algatati Kose valla üldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud