vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Varja küla, Savimetsa • Müügiotsus 28.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/164
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 13700 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 4 800,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 480,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Savimetsa kinnisasi, 44201:001:0199, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917099000000   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasi on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasja läbivad teed, mida kasutatakse juurdepääsuks naaberkinnistutele. Informatsiooni teede kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi jääb Alexela Energia AS Saka Era viljakuivati vedelgaasipaigaldise ohualasse. Ohualas ehitiste kavandamisel ja detailplaneeringute koostamisel tuleb arvestada kemikaaliseaduse §-s 32 toodud erinõuetega.

  Kinnisasjal paikneb lagunenud ja kasutusest välja langenud hoone.

  Lüganuse valla üldplaneering on kehtestatud Lüganuse Vallavolikogu 17.03.1999 määrusega nr 31. Üldplaneeringu kohaselt jääb kinnisasi osaliselt tööstuse ja ladude maa-alale. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Lüganuse valla kodulehel http://www.lyganuse.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud