vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Rohu küla, Orava • Müügiotsus 28.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/164
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.95 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 13 040,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 300,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Orava kinnisasi, 90101:001:0198, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917099000000   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasi on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Maaüksus ulatub vähesel määral kaitsealusesse Rohu mõisa parki, mille piirid on määratletud Vabariigi Valitsuse 19.05.2011 määrusega nr 63 „Lääne-Viru maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid“. Kaitsealal tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid Vabariigi Valitsuse 03.03.2006 määruses nr 64 "Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitseeeskiri" sätestatud erisustega. Looduskaitseseaduse § 14 kohaselt kehtivad kaitsealal üldised kitsendused. Tegevused, milleks on kaitsealal vaja kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekut on toodud looduskaitseseaduse § 14 lõikes 1 ja kaitse-eeskirjas.

  Kinnisasjal paiknevad varemed.

  Kinnisasi asub endise Laekvere valla territooriumil. Laekvere vallavolikogu 27.02.2001 otsusega nr 52 on kehtestatud Laekvere valla üldplaneering. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Vinni Vallavalitsuses.

  Vinni Vallavolikogu algatas 24.05.2018 otsusega nr 23 uue üldplaneeringu.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud