vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Loksu küla, Kuivati • Müügiotsus 28.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/164
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 7157 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 2 290,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 220,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kuivati kinnisasi, 79201:001:0096, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917099000000   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasi on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb küsida informatsiooni kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjale jääb Eesti Looduse Infosüsteemi andmetel pärandkultuuriobjekt nimetusega Lokuta küla kuivati (790:PNL:002), millega tutvuda aadressil http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=10;-

  Kinnisasjal paikneb lagunenud ja kasutusest välja langenud hoone.

  Tapa valla haldusterritooriumil kehtib Tapa linna generaalplaan, mis on Tapa Linnavolikogu 09.11.1995 otsusega nr 71 kehtestatud üldplaneeringuna.

  Tapa vallavolikogu 27.12.2017 otsusega nr 18 on algatatud Tapa valla uus üldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud