vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Anija vald, Vetla küla, Nurga • Müügiotsus 28.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/164
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.42 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 10 600,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 060,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Nurga kinnisasi, 14101:001:0079, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917099000000   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Kõrvemaa linnualal ja Kõrvemaa loodusalal.

  Maaüksus paikneb täies ulatuses Kõrvemaa maastikualal, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 05.05.2004 määrusega nr 183 „Kõrvemaa maastikukaitseala kaitseeeskiri“. Looduskaitseseaduse § 14 kohaselt kehtivad kaitsealal üldised kitsendused. Tegevused, milleks on kaitsealal vaja kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekut on toodud looduskaitseseaduse § 14 lõikes 1 ja kaitseeeskirjas. Kaitse-eeskirja kohaselt paikneb maaüksus Kõrvemaa piiranguvööndis, mis on kaitseala majanduslikult kasutatav ning kultuurmaastikuna säilitatav osa, kus majandustegevuse juures tuleb arvestada looduskaitseseaduse ja kaitse-eeskirjaga kehtestatud tingimustega.

  Anija Vallavolikogu kehtestas 26.06.2008 oma otsusega nr 421 Anija valla üldplaneeringu. Anija Vallavolikogu algatas uue valla üldplaneeringu koostamise  21.08.2015 otsusega nr 155. Üldplaneeringu järgi jääb kinnisasi rohevõrgustiku alale. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda https://anija.kovtp.ee/uldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.