vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Anija vald, Soodla küla, Teeääre • Müügiotsus 28.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/164
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 12282 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 3 320,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 330,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Teeääre kinnisasi, 14101:001:0088, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917099000000   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Anija Vallavolikogu kehtestas 26.06.2008 oma otsusega nr 421 Anija valla üldplaneeringu. Anija Vallavolikogu algatas uue valla üldplaneeringu koostamise 21.08.2015 otsusega nr 155. Üldplaneeringuga hõlmatav ala on kogu Anija valla territoorium. Üldplaneeringu järgi kuulub kinnisasi osaliselt väärtusliku põllumaa alla. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda https://anija.kovtp.ee/uldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Soodla saunaküla, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis.