vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Anija vald, Pikva küla, Pikaveskipõllu • Müügiotsus 28.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/164
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.52 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 6 550,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 650,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Pikaveskipõllu kinnisasi, 14101:001:0112, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917099000000   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjani viib RMK haldamisel olev tee. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Müüjal puudub informatsioon kitsenduste kaardile kantud puurkaevu tegeliku paiknemise kohta kinnisasjal. Samuti puudub informatsioon selle omaniku, töös oleku ja sanitaarkaitsevööndi ulatuse kohta.

  Kinnisasjale on Harju maavanema 29.08.2008 korraldusega nr 1980-k antud nõusolek OÜ-le Elektrilevi (endine ärinimi OÜ Jaotusvõrk) 0.4 kV ja 10kV õhuliini paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Kasutusõiguse alaga on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil.

  Anija Vallavolikogu kehtestas 26.06.2008 oma otsusega nr 421 Anija valla üldplaneeringu. Anija Vallavolikogu algatas uue valla üldplaneeringu 21.08.2015 otsusega nr 155. Üldplaneeringu järgi kuulub kinnisasi väärtusliku põllumaa alla. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda https://anija.kovtp.ee/uldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Seotud dokumendid: