vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Kuusalu vald, Kalme küla, Varsakabja • Müügiotsus 28.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/164
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 14395 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 3 450,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 340,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Varsakabja kinnisasi, 35301:001:0854, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917099000000   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Lahemaa linnualal ja Lahemaa loodusalal.

  Maaüksus paikneb täies ulatuses Lahemaa rahvuspargis, mille kaitse-eeskiri on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 19.02.2015 määrusega nr 18 „Lahemaa rahvuspargi kaitseeeskiri“. Looduskaitseseaduse § 14 kohaselt kehtivad kaitsealal üldised kitsendused. Tegevused, milleks on kaitsealal vaja kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekut on toodud looduskaitseseaduse § 14 lõikes 1 ja kaitseeeskirjas. Kaitse-eeskirja kohaselt paikneb maaüksus Lahemaa piiranguvööndis, mille piires on majandustegevus lubatud, arvestades looduskaitseseaduse ja kaitse-eeskirjaga kehtestatud tingimustega.

  Enne haldusreformi asus kinnisasi Loksa vallas. Loksa Vallavolikogu kehtestas 27.01.2000 oma üldplaneeringu. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda siit http://www.kuusalu.ee/kehtivad-uldplaneeringud.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.