vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Laheküla, Laheritsu • Müügiotsus 21.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/862
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.12 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 27 460,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 2 740,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Laheritsu kinnisasi, 43301:001:0979, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917100000009   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta on võimalik saada Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Kinnisasjale on seatud tähtajatu isiklik kasutusõigus Baltic Workboats AS-i kasuks elektripaigaldise majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses 202 m2. Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguse seadmise lepingust ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus. Kasutusõiguse alaga tuleb tutvuda juuresoleval asendiplaanil.

  Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering on kehtestatud Kaarma Vallavolikogu 25.01.2012 määrusega nr 1. Ühisplaneeringu kohaselt asub kinnisasi olemasoleval haljasmaal ja olemasoleval kaubandus-teenindusalal. Kinnisasi asub lennuraja külgohutusalas. Kuressaare linna ja Kaarma valla ühisplaneeringuga tuleb tutvuda https://www.saaremaavald.ee/et/uldplaneering

  Kinnisasi jääb lennuvälja lähiümbruse alasse, milles kehtivad lennundusseadusest tulenevad piirangud.

  Kinnisasi piirneb Kaarma Vallavolikogu 04.06.2008 otsusega nr 43 kehtestatud Laheküla küla Sidema maaüksuse detailplaneeringu alaga ja Kaarma Vallavolikogu 10.06.2014 otsusega nr 21 kehtestatud Laheküla küla Kahu detailplaneeringu alaga.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasja idapoolse piiri ääres paikneb vare.

  Maa-amet on nõustunud Maanteeameti poolt edastatud riigimaantee 78 Kuressaare-Kihelkonna-Veere km 2,383-8,250 Kuressaare-Tõlli lõigu rekonstrueerimiseks väljastatavate projekteerimistingimuste eelnõuga. 

  Seotud dokumendid: