vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Navesti küla, Jänese • Müügiotsus 22.03.2019, käskkiri nr 1-2/19/244
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.24 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 5 500,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 550,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Jänese kinnisasi, 61501:001:0080, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917100000009   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasja läbib tee, mida kasutatakse juurdepääsuks naaberkinnistule (katastritunnus 75902:001:0490). Servituuti seatud ei ole.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Pähajänese kõrts, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil https://infoleht.keskkonnainfo.ee/default.aspx?comp=objresult=parandobj&obj_id=1147459566

  Kinnisasjale on Viljandi maavanema 13.04.2011 korraldusega nr 221 antud nõusolek OÜ-le Elektrilevi (endine ärinimi OÜ Jaotusvõrk) 0,4 kV ja 15 kV maakaabelliini paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Maakaabelliin kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Suure-Jaani vallas. Suure-Jaani üldplaneering on kehtestatud 27.11.2008 määrusega nr 136. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://web.suure-jaani.ee/427.html

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Maaüksusel asub vare.

  Seotud dokumendid: