vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Viljandi maakond, Viljandi vald, Heimtali küla, Särtsu • Müügiotsus 22.03.2019, käskkiri nr 1-2/19/244
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 5693 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 1 250,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 120,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Särtsu kinnisasi, 89901:001:0458, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917100000009   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjale jääb II kaitsekategooria liigi leiukoht. II kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Maaüksus paikneb täies ulatuses Loodi looduspargis. Kaitsealal tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid Vabariigi Valitsuse 15.06.2006 määrus nr 139 „Loodi looduspargi kaitse-eeskiri“ ettenähtud erisustega. Looduskaitseseaduse § 14 kohaselt kehtivad kaitsealal üldised kitsendused. Tegevused, milleks on kaitsealal vaja kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekut on toodud looduskaitseseaduse § 14 lõikes 1 ja kaitseeeskirjas.

  Kaitse-eeskirja kohaselt jääb maaüksus Loodi piiranguvööndisse, mille kaitse-eesmärk on elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine. Kaitse-eeskirja kohaselt on piiranguvööndis lubatud majandustegevus, arvestades kaitse-eeskirjas sätestatud erisustega. Maaüksusel on registreeritud poollooduslikud kooslused, mille hooldamise kohta täpsema info saamiseks pöörduda Keskkonnaameti maahoolduse büroo Viljandi maakonda teenindava maahoolduse spetsialisti poole.

  Kinnisasi asub vähesel määral Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Heimtali loodusalal.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Pärsti vallas. Endise Pärsti valla üldplaneering on kehtestatud Pärsti Vallavolikogu 19.04.2006 määrusega nr 13. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi suhteliselt kaitstud põhjaveega alas. Endise Pärsti valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://www.viljandivald.ee/parsti-uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud