vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Tartu maakond, Elva vald, Tännassilma küla, Karla • Müügiotsus 22.03.2019, käskkiri nr 1-2/19/244
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 8922 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 3 570,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 350,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Karla kinnisasi, 17101:001:0238, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917100000009   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub Järvaküla Maaparandusühistu tegevuspiirkonnas (registrikood 80552274). Maaparandusseaduse § 67 lõike 4 kohaselt saab kinnisasja võõrandamise korral ühistu liikmeks kinnisasja omandaja alates omandiõiguse ülemineku päevast. Järvaküla Maaparandusühistu liige teostab liikmekohustusi tulenevalt Järvaküla Maaparandusühistu põhikirjast. Kinnisasja üleminekul eraomandisse võivad omaniku kohustused muutuda.

  Maa-amet kooskõlastas 28.08.2018 "Juraku, Savikoja, Aruküla, Järveküla II, Järveküla I ja Kobilo I maaparandusehitiste rekonstrueerimine" projekti. Tööde tellijaks on MTÜ Järvaküla Maaparandusühistu. Projektala hõlmab ka Karla kinnisasja, kuigi  projektiga ei ole kinnisasjale tegevusi kavandatud.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Puhja vallas. Puhja valla üldplaneering on kehtestatud Puhja Vallavolikogu 30.06. 2009 määrusega nr 13. Üldplaneeringu järgi ulatub kinnisasjale vallatee kaitsevöönd 20 meetrit. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://www.elva.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: