vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Põlva maakond, Räpina vald, Meeksi küla, Piisu • Müügiotsus 22.03.2019, käskkiri nr 1-2/19/244
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 17198 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 6 190,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 610,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Piisu kinnisasi, 70801:001:0169, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917100000009   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Ivandi talu asukoht, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil https://infoleht.keskkonnainfo.ee/default.aspx?comp=objresult=parandobj&obj_id=553631934

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Meeksi vallas. Meeksi valla üldplaneering on kehtestatud 03.06.2010 määrusega nr 11. Meeksi valla üldplaneering vaadati üle Räpina Vallavolikogu 13.04.2018 otsusega nr 1-3/22. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://www.rapina.ee/uldplaneering

  Räpina Vallavolikogu 20.06.2018. a otsusega nr 1-3/31 algatati Räpina valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal asub vare.