vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Pilpaküla • Müügiotsus 22.03.2019, käskkiri nr 1-2/19/244
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 24994 m²
 • Sihtotstarve: sihtotstarbeta maa (100%)
 • Alghind: 13 750,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 370,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Pilpaküla kinnisasi, 70801:001:0173, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917100000009   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga loodusuunalt piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Räpina valla üldplaneering on kehtestatud 27.06.2006 määrusega nr 7. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi väikeelamumaal ja tiheasutusalas. Räpina valla üldplaneering vaadati üle Räpina Vallavolikogu 13.04.2018 otsusega nr 1-3/22. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://www.rapina.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjale on ladustatud erinevaid materjale (betoon, vanaraud, biojäätmed jne) ja kinnisasjal asub puitehitis. Naaberkinnisasjade omanikke on teavitatud objektide likvideerimise vajadusest. Müüja ei ole andnud luba antud rajatise ehitamiseks. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnisasjalt.