vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Põlva maakond, Räpina vald, Tooste küla, Vana-Lomusse • Müügiotsus 22.03.2019, käskkiri nr 1-2/19/244
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 16619 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 4 990,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 490,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Vana-Lomusse kinnisasi, 70801:001:0174, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917100000009   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasjale jäävad pärandkultuuriobjektid nimetustega Tooste sepikoda, Virula (Toodõ/Sepa-Roosi) talu ja Loomuse talu, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis .

  Räpina valla üldplaneering on kehtestatud 27.06.2006 määrusega nr 7. Räpina valla üldplaneering vaadati üle Räpina Vallavolikogu 13.04.2018 otsusega nr 1-3/22. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://www.rapina.ee/uldplaneering

  Räpina Vallavolikogu 20.06.2018. a otsusega nr 1-3/31 algatati Räpina valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal asuvad varemed ja kaev.

  Kinnisasjal paiknevad loomapukk ja elektrikarjus. Kinnisasjale on ladustatud sõnnikut. Naaberkinnisasja omanikku on teavitatud materjalide likvideerimise vajadusest. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnisasjalt.