vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Põlva maakond, Räpina vald, Köstrimäe küla, Türnasoo • Müügiotsus 22.03.2019, käskkiri nr 1-2/19/244
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.09 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 3 760,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 370,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Türnasoo kinnisasi, 70801:001:0184, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917100000009   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasjale jäävad pärandkultuuriobjektid nimetustega Raadama jõgi ja Vijard Johannese Popsitalu, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil https://infoleht.keskkonnainfo.ee/default.aspx?comp=objresult=parandobj&obj_id=-2120931921

  Räpina valla üldplaneering on kehtestatud 27.06.2006 määrusega nr 7. Räpina valla üldplaneering vaadati üle Räpina Vallavolikogu 13.04.2018 otsusega nr 1-3/22. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://www.rapina.ee/uldplaneering

  Räpina Vallavolikogu 20.06.2018. a otsusega nr 1-3/31 algatati Räpina valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal asub vare.