vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Põlva maakond, Kanepi vald, Mügra küla, Suure-Haaviku • Müügiotsus 22.03.2019, käskkiri nr 1-2/19/244
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4.67 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 16 810,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 680,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Suure-Haaviku kinnisasi, 28401:001:0128, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917100000009   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Kinnisasjale ulatub arheoloogiamälestise Kalmistu (reg-nr 11582) kaitsevöönd. Arheoloogiamälestis on kaitse alla võetud kultuuriministri 01.09.1997 määrusega nr 59 (RTL 1997, 169-171, 954). Muinsuskaitseametilt saadud informatsiooni kohaselt võib senist maakasutust jätkata olemasolevas mahus. Kinnismälestise kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused (§ 25), kaevetööd tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. Mälestise kaitsevöönd on 50 m mälestise väliskontuurist arvates. 

  Kinnisasi asub endise Valgjärve valla piirkonnas. Valgjärve valla üldplaneering on kehtestatud 26.08.2008 Valgjärve Vallavolikogu määrusega nr 1-1.1-22.  Üldplaneeringuga tuleb tutvuda valla kodulehel http://valgjarve.kovtp.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud