vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Võru maakond, Võru vald, Kääpa küla, Lukapõllu • Müügiotsus 22.03.2019, käskkiri nr 1-2/19/244
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.47 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 11 100,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 110,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Lukapõllu kinnisasi, 91701:001:0333, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917100000009   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Lasva vallas. Lasva valla üldplaneering on kehtestatud Lasva Vallavolikogu 26.07.2013.a määrusega nr 1-1.5/8. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi väärtuslikul põllumaal ja osaliselt rohelise võrgustiku tugialas. Maantee äärde on planeeritud perspektiivne jalg- ja jalgrattatee. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://lasva.kovtp.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Kinnisasja kasutatakse omavoliliselt põllumajanduslikul eesmärgil. Kinnisasjale on külvatud talivili ning kinnisasi on omavoliliselt hõivatud. Kinnisasja uuel omanikul on õigus nõuda välja kinnisasja otsene valdus. Müüja ei võta kohustust korraldada kasutamise lõpetamist.