vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Võru maakond, Antsla vald, Visela küla, Madisekalda • Müügiotsus 22.03.2019, käskkiri nr 1-2/19/244
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 19807 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 13 880,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 380,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Madisekalda kinnisasi, 14201:001:0130, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917100000009   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Kinnisasi piirneb Urvaste Vallavolikogu 13.09.2005 otsusega nr 1-1/37 algatatud Madise kinnistu detailplaneeringu alaga.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Urvaste vallas. Urvaste valla üldplaneering on kehtestatud Urvaste Vallavolikogu 17.04.1997 otsusega nr 23. Antsla valla uue üldplaneeringu kehtestamiseni on kehtiv Antsla valla üldplaneeringu kõrval Urvaste valla üldplaneering. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://antsla.kovtp.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Kinnisasjal asuvad varemed ning kelder. Naaberkinnisasja omanikku on teavitatud keldri likvideerimise vajadusest. Müüja ei ole andnud luba antud keldri rajamiseks. Müüja ei võta kohustust korraldada keldri likvideerimist kinnisasjalt.