vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Võru maakond, Rõuge vald, Vana-Roosa küla, Oja  • Müügiotsus 22.03.2019, käskkiri nr 1-2/19/244
  • Kinnisasi:
     
  • Pindala: 3.58 ha
  • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
  • Alghind: 10 020,00 €
  • · Tagatisraha maksmine:
    • Tagatisraha summa: 1 000,00 €
    • Saaja nimi: Rahandusministeerium
    • Saaja konto:
      Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
      SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
      Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
    • Selgitus: Oja kinnisasi, 69801:001:0183, pakkuja nimi
    • Viitenumber: 10917100000009   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
  • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
     

    Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

  • Lisainfo:

    Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

    Kinnisasjaga piirnevate teede kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

    Kinnisasi asus enne haldusreformi Varstu vallas. Varstu valla üldplaneering on kehtestatud 18.11.2008 määrusega nr 9. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://rouge.kovtp.ee/uldplaneering

    Rõuge vallavolikogu 17.04.2018. a otsusega nr 1-3/36 algatati Rõuge valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

    Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud