vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Kadaka tee 175b • Müügiotsus 20.03.2019, käskkiri nr 1-2/19/234
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 386 m²
 • Sihtotstarve: ärimaa (100%)
 • Alghind: 44 000,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 4 400,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kadaka tee 175b kinnisasi, 78401:101:1674, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917100000009   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Kinnisasja kitsendusi vaata kaardilt.Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Tallinna Linnavalitsuse poolt peetava geoarhiivi väljavõtte (lisatud) kohaselt ulatub kinnisasjale lisaks kitsenduste kaardil kajastuvale vee- ja kanalisatsioonitorustik, mis teenindava kinnisasjal paiknevat hoonet. Vee- ja kanalisatsioonitrass kajastuvad ehitisregistris koodiga 220228272. Müüjal puudub informatsioon vee- ja kanalisatsioonitorustiku omaniku ja kaitsevööndi ulatuse kohta. Vee- ja kanalisatsioonitorustiku kaitsevööndis kehtivad seadusest tulenevad piirangud. 

  Kinnisasjal paikneb omavoliliselt rajatud kasutusel olev toitlustuspaviljon ja selle väliterrass. Kinnisasjal paiknevad ehitised on kinnisasja olulised osad. Müüjal puudub info kinnisasjal paikneva ehitise seisukorra kohta.

  Müüjal ei ole võimalik ostjale üle anda täies ulatuses kinnisasja otsest valdust, kuna kinnisasjal paiknevad ehitised on hõivatud omavoliliste kasutajate poolt. Müüja ei võta kohustust teha täiendavaid toiminguid ega tegevusi omavolilise valduse lõpetamiseks. Kinnisasja valduse vabastamise nõudeõigus läheb üle kinnisasja tulevasele omanikule. Kinnisasi müüakse sellises seisukorras nagu see on. Müüjal ei ole võimalik tagada, et pakkumisest huvitatud isik saaks ehitisega ise kohapeal tutvuda.

  Tallinna Linnavolikogu 22.06.2006 otsusega nr 230 kehtestatud Mustamäe linnaosa üldplaneeringu kohaselt on tegemist korruselamumaaga. Kõrvalfunktsioonina lubatud ärimaa või üldkasutatavate ehitiste maa. 

  Tallinna linna ja linnaosade üldplaneeringutega tuleb tutvuda linna kodulehel http://www.tallinn.ee/ehitus/g4843.

  Tallinna Linnavalitsuse 14.01.2015 korraldusega nr 29-k on kehtestatud Kadaka tee 177a krundi detailplaneering. Võõrandatav kinnistu on tähistatud positsiooniga 1 ning sellele on kavandatud ühekorruselise ärihoone rajamine. Krundil pos 1 läbipääsu servituudi vajadus Kadaka tee 175a ja Kadaka tee 177 kasuks.

  Kinnistu piirneb Tallinna Linnavalitsuse 22.01.2014 korraldusega nr 71-k algatatud Kadaka tee 177 kinnistu detailplaneeringu alaga.

  Informatsiooni detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb küsida kohalikult omavalitsuselt.

   

  Seotud dokumendid: