vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Harku vald, Kumna küla, Kumna tee 79 • Müügiotsus 20.03.2019, käskkiri nr 1-2/19/233
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 19753 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 22 770,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 2 270,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kumna tee 79 kinnisasi, 19801:001:2573, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917100000009   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirnevate teede kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjale jääb III kaitsekategooria liigi leiukoht. III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseaduse 8. peatükk.

  Kinnisasjal paikneb võõrliigi Karuputk koloonia.

  Harku valla üldplaneering on kehtestatud Harku Vallavolikogu 17.10.2013 otsusega nr 138. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi  osaliselt leebe re˛iimiga loodusliku haljasmaa alal, tiheasustusalal, reoveekogumisalal ning osaliselt teede sanitaarkaitsevööndites. Kõrvalmaantee äärde on planeeritud perspektiivne veetoru. Harku valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Harku valla kodulehel aadressiga http://www.harku.ee/kehtiv-uldplaneering

  Kinnisasi piirneb Harku Vallavolikogu 16.09.2003 algatatud Kütke külas Reino maaüksuse detailplaneeringu alaga.

  Harju maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel aadressiga http://harju.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

  Harju maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel aadressiga http://harju.maavalitsus.ee/et/teemaplaneering

  Kinnisasja keskosas paikneb betoonmoodustis. Müüja ei võta kohustust korraldada selle likvideerimist. Paikvaatluse kohaselt võib kinnisasjal paikneda tamponeeritud puurkaev. Müüja puudub info, kas puurkaev kinnisasjal paikneb ja müüja ei võta kohustust välja uurida võimaliku puurkaevu täpsemaid andmeid.