vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Kaasiku • Müügiotsus 25.04.2019, käskkiri nr 1-2/19/334
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 32637 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 21 210,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 2 120,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kaasiku kinnisasi, 14101:001:0141, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917104000005   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kitsenduste kaardi kohaselt kinnisasjale ulatuva puurkaevu sanitaarkaitsevööndi tegeliku ulatuse ja puurkaevu tegeliku asukoha kohta.

  Kinnisasi on koormatud isikliku kasutusõigusega 0,4 kV maakaabelliini rajamiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus. lepingu alusel rajatud maakaabelliin kajastub kitsenduste kaardil.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Anija Vallavolikogu kehtestas 26.06.2008 oma otsusega nr 421 Anija valla üldplaneeringu. Anija Vallavolikogu algatas uue valla üldplaneeringu koostamise 21.08.2015 otsusega nr 155. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi tiheasustusalas.  Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://anija.kovtp.ee/uldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal paiknevad puuriidad ja -kuur. Lisaks erinevad esemed ning materjalid. Kasutajaid on teavitatud esemete, rajatiste likvideerimise vajadusest, likvideerimise tähtaeg on 15.06.2019. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks ega võta kohustust korraldada esemete, rajatiste ja materjalide likvideerimist kinnisasjalt.

   

  Seotud dokumendid: