vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Harku vald, Kumna küla, Liinivälja tee 7a • Müügiotsus 25.04.2019, käskkiri nr 1-2/19/334
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4996 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 14 490,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 440,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Liinivälja tee 7a kinnisasi, 19801:001:3369, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917104000005   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjale on Harju maavanema 28.10.2005 korraldusega nr 1725-k antud nõusolek AS-le Telia Eesti (endise nimega AS Elion)telekommunikatsioonivõrgu paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Kasutusõiguse alaga on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil.

  Kinnisasjal paiknevad kilemajad, põõsad ja jäätmed, kinnisasja kasutatakse osaliselt aiamaadena ja mänguväljakuna. Kasutajaid on teavitatud esemete likvideerimise vajadusest. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks ega võta kohustust korraldada rajatiste, esemete likvideerimist kinnisasjalt.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Harku valla üldplaneering on kehtestatud Harku Vallavolikogu 17.10.2013 otsusega nr 138.  Üldplaneeringu kohaselt jääb kinnisasi elamumaa juhtfunktsiooniga alale. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Harku valla koduleheküljel aadressiga http://www.harku.ee/kehtiv-uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

   

  Seotud dokumendid: