vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Emmaste-Kurisu küla, Kelluka • Müügiotsus 25.04.2019, käskkiri nr 1-2/19/334
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.04 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 4 080,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 400,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kelluka kinnisasi, 20501:001:0303, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917104000005   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Müüjal puudub informatsioon kitsenduste kaardi kohaselt kinnisasjale ulatuva puurkaevu sanitaarkaitsevööndi tegeliku ulatuse ja puurkaevu tegeliku asukoha kohta.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasjaga piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub endise Emmaste valla piirkonnas. Emmaste valla üldplaneering on kehtestatud Emmaste Vallavolikogu 30.09.2005 otsusega nr 39.  Üldplaneeringu järgi planeeritakse kinnisasja kõrvale eratee avalikuks kasutuseks.  Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Emmaste valla koduleheküljel aadressiga http://www.emmaste.ee/valla-uldplaneering1

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud