vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Mehaanika tn 14 • Müügiotsus 25.04.2019, käskkiri nr 1-2/19/334
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2485 m²
 • Sihtotstarve: sihtotstarbeta maa (100%)
 • Alghind: 3 230,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 320,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Mehaanika tn 14 kinnisasi, 83401:001:0335, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917104000005   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjani viivate teede ja kinnisasja läbiva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta soovitame informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi on koormatud isikliku kasutusõigusega veetorustiku haldamiseks Türi Vallavalitsuse kasuks. Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering  puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasjal paiknevad marjapõõsad ja aiamaad. Maa-amet ei ole andnud luba kinnisasja kasutamiseks. Maa-amet ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnisasjalt.

  Türi valla üldplaneering on kehtestatud 25. juuni 2009 otsusega nr 55. Üldplaneeringu kohaselt paikneb kinnisasi haljasalal.  Üldplaneeringuga tuleb tutvuda kodulehel aadressiga  https://www.tyri.ee/uldplaneering. Türi Vallavolikogu algatas 27.09.2018 otsusega nr 56 Türi valla uue üldplaneeringu.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

   

  Seotud dokumendid: