vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Järva maakond, Türi vald, Arkma küla, Platsi • Müügiotsus 25.04.2019, käskkiri nr 1-2/19/334
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 5818 m²
 • Sihtotstarve: sihtotstarbeta maa (100%)
 • Alghind: 1 450,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 140,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Platsi kinnisasi, 83401:001:0320, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917104000005   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjal asub riikliku kaitse alla olev arheoloogiamälestis Kivikalme (reg-nr 9583) ning selle kaitsevöönd. Arheoloogiamälestis on kaitse alla võetud kultuuriministri 01.09.1997 määrusega nr 59 (RTL 1997, 169-171, 954) ja selle kaitsevöönd on määratud kultuuriministri 21.06.2006 käskkirjaga nr 2018 (RTL, 04.07.2006, 52, 867). Senist maakasutust võib jätkata olemasolevas mahus, mälestise alal ei ole kaevtööd lubatud, samuti ei ole lubatud kalmet kahjustada võiv tegevus nagu kalme lõhkumine, kivide jms peale vedamine. Kinnismälestisel ja selle kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused. 

  Türi valla üldplaneering on kehtestatud 25. juuni 2009 otsusega nr 55. Üldplaneeringu kohaselt jääb kinnisasi elamumaa ja põllumaa alale. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Türi valla kodulehel aadressiga  https://www.tyri.ee/uldplaneering. Türi Vallavolikogu algatas 27.09.2018 otsusega nr 56 Türi valla uue üldplaneeringu.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud