vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne maakond, Vormsi vald, Rälby küla, Talli • Müügiotsus 25.04.2019, käskkiri nr 1-2/19/334
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 19039 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 9 520,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 950,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Talli kinnisasi, 90701:001:0788, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917104000005   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Väinamere linnualal ja Väinamere loodusalal.

  Kinnisasjale jääb II kaitsekategooria liigi leiukoht. II kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus. Maaüksus on osaliselt kaetud hoiuala kaitse-eesmärgiks olevate poollooduslike kooslustega, mille hooldamise kohta täpsema info saamiseks tuleb pöörduda Keskkonnaameti maahoolduse büroo Lääne maakonda teenindava maahoolduse spetsialisti poole.

  Kinnisasjal paikneb poollooduslik kooslus. Looduskaitseliste maade hooldamisega seotud toetuste taotlemise võimalikkuse osas ja muu hooldamisega seotud lisainfo saamiseks palume pöörduda Keskkonnaameti poole.

  Vormsi valla üldplaneering on kehtestatud Vormsi Vallavolikogu 14.06.2004 otsusega nr 8.  Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressiga http://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=46550&o=126&u=-1&o2=-1&hdr=hp&tbs=all

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud

  Vormsi maavanema 30.04.2012 korraldusega nr 9 algatada Ida-Virumaa teemaplaneeringu "Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu" kohaselt asub kinnisasi reserveeritud maatulundusmaa hoonete ehitamise õiguseta (rohelise võrgustiku ala, sh metsamassiivid) maa-alal.