vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Tartu maakond, Kastre vald, Terikeste küla, Tiigiserva • Müügiotsus 22.03.2019, käskkiri nr 1-2/19/244
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.23 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 6 690,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 660,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Tiigiserva kinnisasi, 29101:001:0247, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917105000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Võnnu vallas. Võnnu valla üldplaneering on kehtestatud Võnnu Vallavolikogu 08.10.2009.a määrusega nr 7. Võnnu Vallavolikogu vaatas üle Võnnu valla üldplaneeringu ja vallavolikogu 17.04.2014 otsusega nr 9 jäeti olemasolev üldplaneering kehtima. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://www.kastre.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Kinnisasjale on omavoliliselt rajatud ehitised. Ehitiste püstitanud isikutele on antud võimalus ehitised likvideerida hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise võitja selgumist.

  Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt ehitiste likvideerimist. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks.