vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 6c • Müügiotsus 22.03.2019, käskkiri nr 1-2/19/244
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4499 m²
 • Sihtotstarve: tootmismaa (100%)
 • Alghind: 15 750,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 570,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Pikk tn 6c kinnisasi, 91901:001:0113, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917105000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasjale jääb III kaitsekategooria liigi leiukoht. III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  AS-lt Võru Vesi saadud andmete alusel paiknevad kinnisasjal ettevõttele kuuluvad ühiskanalisatsioonitorustikud. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Torustike paiknemisega on võimalik tutvuda AS Võru Vesi poolt saadetud juuresoleval asendiplaanil.

  Kinnisasi asub Võru Linnavolikogu 08.06.2005 otsusega nr 212 kehtestatud Pikk tn 6b kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu alal. Detailplaneeringu järgi on kinnisasjale märgitud planeeritud jalgtee ja Koreli oja äärne kallasrada. Kinnisasjale hoonestamist ei ole ette nähtud.

  Detailplaneeringu realiseermise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

  Võru linna üldplaneering on kehtestatud Võru Linnavolikogu 11. märtsi 2009. a. määrusega nr 98. Üldplaneeringu järgi ulatub kinnisasjale Koreli oja ehituskeeluvöönd, mis on 25 meetrit veekogu piirist. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://www.voru.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Kinnisasjal paiknevad betoonpostid ja vana võrkaed. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnistult.

  Seotud dokumendid: