vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Jõeveere • Müügiotsus 28.04.2019, käskkiri nr 1-2/19/343
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 6.56 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 23 620,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 2 360,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Jõeveere kinnisasi, 28401:001:0104, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917105000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnis asus enne haldusreformi Valgjärve vallas. Valgjärve Vallavolikogu 26.08.08 määrusega nr 1-1.1-22 on kehtestatud Valgjärve valla üldplaneering. Üldplaneeringu kohaselt jääb kinnistu osaliselt rohekoridori alale. Rohevõrgustiku alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Kanepi Vallavolikogu 19.06.2018 istungil kinnitati volikogu otsusega nr 1-3/2018/13 Kanepi valla kehtivate üldplaneeringute ülevaatamise tulemused. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://kanepi.kovtp.ee/uldplaneering

  Kanepi Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 1-3/2018/14 algatati Kanepi valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.