vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Tartu maakond, Elva vald, Võsivere küla, Jaagu



 • Müügiotsus 28.04.2019, käskkiri nr 1-2/19/343
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.74 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 13 460,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 340,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Jaagu kinnisasi, 17101:001:0296, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917105000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Maa-amet kooskõlastas 28.03.2019 projekteerimistingimuste eelnõu Tartu maakonnas Elva vallas Kaimi, Võsivere ja Härjanurme külades asuvate maaparandussüsteemide ehitiste rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Tööde tellijaks on OÜ Heko Põld. Väljavõte projekti joonisest on lisatud teatele. 

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Puhja vallas. Puhja valla üldplaneering on kehtestatud Puhja Vallavolikogu 30.06.2009 määrusega nr 13. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi väärtuslikus maastikus ja osaliselt tootmismaal. Kinnisasjale ulatub vallatee kaitsevöönd (20m). Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://www.elva.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Kinnisasjal asuvad varemed.

  Seotud dokumendid: