vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Võru maakond, Rõuge vald, Tundu küla, Perve • Müügiotsus 28.04.2019, käskkiri nr 1-2/19/343
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 6.94 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 19 430,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 940,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Perve kinnisasi, 69801:001:0178, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917105000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasjale on Võru maavanema 27.12.2012 korraldusega nr 1-1/697 antud nõusolek OÜ-le Elektrilevi (endine ärinimi OÜ Jaotusvõrk) 10 kV maakaabelliini paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Maakaabelliin kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Mõniste vallas. Mõniste Vallavolikogu 17.05.2011 määrusega nr 1-1.3/18 on kehtestatud Mõniste valla üldplaneering. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi rohevõrgustiku riikliku tähtsusega tugialas/koridoris. Rohevõrgustiku alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tutvumiseks tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole.

  Rõuge vallavolikogu 17.04.2018. a otsusega nr 1-3/36 algatati Rõuge valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Maaüksusel asuvad varemed.

  Kinnisasja on kasutatud põllumajanduslikul eesmärgil. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks ega võta kohustust korraldada ala kasutamise lõpetamist. 

  Seotud dokumendid: