vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Võru maakond, Rõuge vald, Lükkä küla, Põllu • Müügiotsus 28.04.2019, käskkiri nr 1-2/19/343
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.44 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 5 860,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 580,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Põllu kinnisasi, 69801:001:0250, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917105000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasi võõrandatakse tingimusel, et kinnisasja võõrandamislepingu sõlmimisel seatakse Eesti Vabariigi kasuks tähtajatu tasuta isiklik kasutusõigus. Isiklik kasutusõigus kantakse kinnistusraamatusse ja see kehtib kõigi kinnisasja tulevaste omanike suhtes.

  Kasutusõigusega tekib kinnisasja omanikul kohustus taluda riigikaitselise tegevuse eripärast (laskeharjutused, taktikalised harjutused, lõhkamised, sõidukite, k.a. lennuvahendite kasutamine jms) tulenevaid häiringuid, sealhulgas müra, põrutuste, vibratsiooni, suitsu ja muude mõjutuste levimist koormatud kinnisasjale ning kohustus loobuda eelnimetatud mõjutustest tulenevate nõuete esitamisest kasutaja vastu.

  Kinnisasi koormatakse kogu ulatuses ja riigikaitselistest eesmärkidest tulenevate häiringute talumise eest tasu ei maksta.

  Rõuge valla piirkonnal kehtiv üldplaneering puudub (on menetluses). Rõuge vallavolikogu 17.04.2018. a otsusega nr 1-3/36 algatati Rõuge valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Üldplaneering koostatakse kogu Rõuge valla territooriumile.

  Rõuge Vallavolikogu algatas Rõuge valla üldplaneeringu 27. oktoobri 2004. a määrusega nr 15. Endise Rõuge valla üldplaneeringu seletuskirja ja kaardiga tuleb tutvuda aadressidel http://www.aarens.ee/attachments/article/45/Rouge%20seletuskiri.pdf ; http://www.aarens.ee/attachments/article/45/Rouge%20maakasutus.pdf

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Kinnisasja kasutatakse omavoliliselt põllumajanduslikul eesmärgil. Kinnisasjale on külvatud talivili ning kinnisasi on omavoliliselt hõivatud. Kinnisasja uuel omanikul on õigus nõuda välja kinnisasja otsene valdus. Müüja ei võta kohustust korraldada kasutamise lõpetamist.