vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Saue vald, Hüüru küla, Harku tee 2 • Müügiotsus 28.04.2019, käskkiri nr 1-2/19/343
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 9860 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 73 950,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 7 390,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Harku tee 2 kinnisasi, 72601:001:0467, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917105000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Saue valla üldplaneering on kehtestatud 29.11.2012 otsusega nr 89. Üldplaneeringus näidatud kasutusfunktsioon vastab sihtotstarbele. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://sauevald.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjale ulatub naaberkinnisasja puukuur ning kinnisasjal paikneb kanala, ehitiste püstitajat on teavitatud likvideerimise vajadusest. Müüja ei võta kohustust korraldada ehitiste likvideerimist kinnisasjalt. Tulevikus on võimalik Harku tee 4 kinnisasja omanikuga kokku leppida piiride kontrollis.