vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Harku vald, Vääna küla, Lubja • Müügiotsus 28.04.2019, käskkiri nr 1-2/19/343
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 12830 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 32 080,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 3 200,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Lubja kinnisasi, 19801:001:3394, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917105000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjani viiva ja seda läbiva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasi piirneb Harku Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 3 algatatud Joa tee 11 detailplaneeringuga. Detailplaneeringu kohaselt  planeeritakse Joa tee 11 kagunurka 60 m kõrgune raadiosidemast koos seda teenindava sidekonteineriga. Detailplaneeringu alaga tuleb tutvuda aadressiga https://www.harku.ee/detailplaneeringud/-/asset_publisher/PRbqRHgQ8ssW/content/vaana-kulas-joa-tee-11-maauksusel-ja-selle-lahiala-detailplaneeringu-koostamise-algatamine-ja-eskiislahenduse-tutvustamine?redirect=https%3A%2F%2Fwww.harku.ee%2Fdetailplaneeringud%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_PRbqRHgQ8ssW%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

  Harku valla üldplaneering on kehtestatud Harku Vallavolikogu 17.10.2013 otsusega nr 138.  Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi vähesel määral range re˛iimiga looduslikul haljasmaal ning rohevõrgustiku tuumalal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Harku valla koduleheküljel aadressiga http://www.harku.ee/kehtiv-uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: