vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Järva maakond, Järva vald, Köisi küla, Hiiekolga-Põllu • Müügiotsus 28.04.2019, käskkiri nr 1-2/19/343
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 6.50 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 18 200,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 820,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Hiiekolga-Põllu kinnisasi, 25501:001:0289, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917105000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasjal paikneb jahitorn, valgususpost ja soolakivipost. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks ega nimetatud rajatiste ehitamiseks. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnisasjalt.

  Kinnisasi asus ennem haldusreformi Kareda vallas. Kareda valla üldplaneering on kehtestatud 22.09.2009 otsusega nr 17. Üldplaneeringus pole kinnisasja kasutusfunktsiooni määratud, kuid  paikneb rohevõrgustiku alal, kehtivad maakasutuse tingimused on toodud  üldplaneeringu seletuskirjas.  Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressiga  http://jarvavald.kovtp.ee/uldplaneering. Järva Vallavolikogu algatas 27.09.2018 otsusega nr 50 uue Järva valla üldplaneeringu koostamise.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud