vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Jööri küla, Maasikamäe • Müügiotsus 28.04.2019, käskkiri nr 1-2/19/343
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 11092 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 3 330,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 330,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Maasikamäe kinnisasi, 85801:001:1276, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917105000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga põhjaosas piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub endise Valjala valla territooriumil. Valjala valla üldplaneering on kehtestatud Valjala Vallavolikogu 07.06.2011 määrusega nr 6. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi väärtusliku põllumaa alal ning piirneb vallateega. Väärtusliku põllumaa alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Endise Valjala valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Saaremaa valla kodulehel aadressiga http://www.saaremaavald.ee/valjala-piirkond

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud