vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Viljandi maakond, Mulgi vald, Kalvre küla, Kaera • Müügiotsus 16.04.2019, käskkiri nr 1-2/19/311
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.98 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 4 780,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 470,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kaera kinnisasi, 48001:001:0060, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917105000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Informatsiooni kinnistuga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, Maa-ametil vastav info puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi asub Kaarli küla maaparandus-arendusühingu tegevuspiirkonnas (registrikood 80217736). Maaparandusseaduse § 58 lõike 4 kohaselt saab kinnisasja võõrandamise korral ühistu liikmeks kinnisasja omandaja alates omandiõiguse ülemineku päevast. Kaarli küla maaparandus-arendusühingu liige teostab liikmekohustusi tulenevalt Kaarli küla maaparandus-arendusühingu põhikirjast. Kinnisasja üleminekul eraomandisse võivad omaniku kohustused muutuda.

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega vana Viljandi maantee, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Halliste vallas. Halliste valla üldplaneering on kehtestatud 15.12.2010 otsusega nr 35. Üldplaneeringu tuleb tutvuda kodulehel aadressiga http://www.halliste.ee/teenused/ehitus-planeering-hange/planeeringud/

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: