vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

· Ühine alghind: 1 094 400,00 €
· Tagatisraha maksmine:
 • Tagatisraha summa: 109 440,00 €
 • Saaja nimi: Rahandusministeerium
 • Saaja konto:
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
 • Selgitus: kogum Tallinna_6, pakkuja nimi
 • Viitenumber: 10917108000001
· Kogupindala: 3 235 m²

Müügiobjekt koosneb järgmistest kinnistutest:

 1. Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kristiina tn 17  • Müügiotsus 03.07.2019, käskkiri nr 1-2/19/496
  • Kinnisasi:
    
  • Pindala: 1936 m²
  • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
  • Kinnisasja kitsendusi vaata kaardilt.Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
    

   Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

  • Seotud dokumendid:
 2. Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Virmalise tn 10  • Müügiotsus 03.07.2019, käskkiri nr 1-2/19/496
  • Kinnisasi:
    
  • Pindala: 446 m²
  • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
  • Kinnisasja kitsendusi vaata kaardilt.Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
    

   Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

  • Seotud dokumendid:
 3. Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Virmalise tn 14  • Müügiotsus 03.07.2019, käskkiri nr 1-2/19/496
  • Kinnisasi:
    
  • Pindala: 853 m²
  • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
  • Kinnisasja kitsendusi vaata kaardilt.Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
    

   Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

  • Seotud dokumendid:
Lisainfo:

Kinnisasi müüakse kogumina koos Virmalise tn 10 ja Virmalise tn 14 kinnisasjadega.

Kinnisasi on osaliselt ümbritsetud aiaga ning juurdepääs avalikult tänavalt on takistatud aiaga. 

Kinnisasjal paiknevad mitmed tänavavalgustusrajatised. Müüjal puudub info tänavavalgustusrajatiste omaniku ja töös oleku kohta. Tänavavalgustusrajatiste asukohtadega tuleb tutvuda kinnisasja katastriüksuse plaanil.

Kinnisasi asub B kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte Tallinna Vesi AS veepuhastusjaam ohualas. Ohualas ehitiste kavandamisel ja detailplaneeringute koostamisel tuleb arvestada kemikaaliseaduse §-s 32 toodud erinõuetega.

Tallinna linna üldplaneering on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 11.01.2001 määrusega nr 3. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi korruselamute alal, s.o põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandusteenindusettevõtted, garaa˛ikooperatiivid jm. Tallinna linna üldplaneeringuga tuleb tutvuda Tallinna Linnavalitsuse kodulehel aadressiga http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Tallinna-linna-uldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 16.04.2009 otsusega nr 77 on kehtestatud teemaplaneering "Kõrghoonete paiknemine Tallinnas", mille kohaselt asub kinnisasi väljakujunenud hoonestusalas. Teemaplaneeringuga tuleb tutvuda Tallinna Linnavalitsuse kodulehel adressiga https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Korghoonete-paiknemine-Tallinnas

Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

Kinnisasi on osaliselt asfalteeritud ning kinnisasjal paiknevad kaks teisaldatavat hoonet ning merekonteiner. Müüjal puudub informatsioon nende omanike kohta ning müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnisasjalt. Kinnisasi müüakse sellises seisus nagu see on. 

Kinnisasja kasutatakse õppesõitude korraldamiseks. Müüja ei ole tegevuseks luba andnud ning ei võta kohustust võtta ette täiendavaid toiminguid tegevuse lõpetamiseks.