vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 223 • Müügiotsus 03.07.2019, käskkiri nr 1-2/19/496
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 7320 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 456 580,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 45 650,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Paldiski mnt 223 kinnisasi, 78401:101:3419, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917108000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjani viiva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Lisaks kitsenduste kaardil kajastuvale asub Tallinna Kommunaalameti andmetel maaüksusel kolm tänavavalgustusposti ja tänavavalgustuskaabel. Tänavavalgustupostide ja kaabli asukoht on märgitud juuresoleval asendiplaanil.

  Kinnisasjal paikneb piirdeaed, kõrvalhoone, varjualused koos puitmaterjaliga, koerakuut, mesitarud ja mitmesugust tehnikat.  Kinnisasjal paiknevad ehitised on kinnisasja olulised osad. Müüjal puudub info kinnisasjal paikneva ehitise seisukorra kohta.

  Müüjal ei ole võimalik ostjale üle anda täies ulatuses kinnisasja otsest valdust, kuna kinnisasi on osaliselt piiratud aiaga ja kinnisasjal paiknevad ehitised on hõivatud omavoliliste kasutajate poolt. Müüja ei võta kohustust teha täiendavaid toiminguid ega tegevusi omavolilise valduse lõpetamiseks. Kinnisasja valduse vabastamise nõudeõigus läheb üle kinnisasja tulevasele omanikule. Kinnisasi müüakse sellises seisukorras nagu see on. Müüjal ei ole võimalik tagada, et pakkumisest huvitatud isik saaks sellega ise kohapeal tutvuda.

  Kinnisasi piirneb Tallinna Linnavalitsuse 14.01.2015 korraldusega nr 30-k kehtestatud 14.01.2015 Õismäe  tee 105, 105a, 107 ja 107a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu alaga. Kinnisasjale on märgitud tehnovõrkude servituudi seadmise vajadus. Detailplaneeringu materjalidega tuleb tutvuda Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kodulehel aadressiga https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP024220

  Tallinna linna üldplaneering on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 11.01.2001 määrusega nr 3. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi korruselamute alal, kus võivad paikneda kahe või enama korrusega korterelamud ning lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, jm seonduvad ettevõtted. Tallinna linna üldplaneeringuga tuleb tutvuda Tallinna Linnavalitsuse kodulehel aadressiga http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Tallinna-linna-uldplaneering

  Haabersti linnaosa üldplaneering on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 20.04.2017 otsusega number 40. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi korterelamute alal, kus võivad paikneda kahe või enama korrusega korterelamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted. Haabersti linnaosa üldplaneeringuga tuleb tutvuda Tallinna Linnavalitsuse kodulehel aadressiga http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Haabersti-linnaosa-uldplaneering

  Kinnisasi asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Seotud dokumendid: