vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kivila tn 30a • Müügiotsus 03.07.2019, käskkiri nr 1-2/19/496
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3025 m²
 • Sihtotstarve: ärimaa (100%)
 • Alghind: 314 600,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 31 460,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kivila tn 30a kinnisasi, 78401:101:3135, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917108000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasi on osaliselt ümbritsetud aiaga ja asfalteeritud ja kaetud killutikuga.

  Tallinna Linnavalitsuse poolt peetava geoarhiivi väljavõtte (lisatud) kohaselt paiknevad kinnisasjal tänavavalgustusrajatised. Müüjal puudub informatsioon tänavavalgustusrajatiste omaniku, töös oleku ja kaitsevööndi ulatuse kohta. Tehnovõrgu kaitsevööndis kehtivad seadusest tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub Tallinna Linnavolikogu 01.06.2000 otsusega number 201 kehtestatud Lasnamäe IV mikrorajooni keskuse põhjapoolse osa detailplaneeringu alas. Kivila tn 30a kinnisasi on tähistatud pos 5B (ajutine krunt), mis on ette nähtud liita ärimaa sihtotstarbega Kivila tn 30 kinnisasjaga. Detailplaneeringu materjalidega tuleb tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil: https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP003010#tab34

  Detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Detailplaneeringu kehtestamise otsuse kohaselt tagab ehitusloa taotleja teede ja tehnovõrkude välja ehitamise kuni ehituskrundini oma vahendite arvelt.

  Tallinna linna üldplaneering on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 11.01.2001 määrusega nr 3. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi korruselamute alas. Tallinna linna üldplaneeringuga tuleb tutvuda Tallinna Linnavalitsuse kodulehel aadressiga http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Tallinna-linna-uldplaneering.

  Lasnamäe elamualade üldplaneering on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 21.10.2010 otsusega nr 238. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi keskuse alal. Lasnamäe elamualade üldplaneeringuga tuleb tutvuda Tallinna Linnavalitsuse kodulehel aadressiga http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Lasnamae-elamualade-uldplaneering

  Kinnisasja kasutatakse tasulise parkimisteenuse osutamiseks. Maa-amet ei ole andnud luba ega sõlminud ühtegi kokkulepet parkimisteenuse osutamiseks Kivila tn 30a kinnisasjal. Parkimise korraldajat on teavitatud ala kasutamise lõpetamise vajadusest. 

  Müüjal ei ole võimalik ostjale üle anda täies ulatuses kinnisasja otsest valdust. Müüja ei võta kohustust teha täiendavaid toiminguid ega tegevusi omavolilise valduse lõpetamiseks. Kinnisasja valduse vabastamise nõudeõigus läheb üle kinnisasja tulevasele omanikule. Kinnisasi müüakse sellises seisukorras nagu see on. 

  Seotud dokumendid: