vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kivila tn 32b • Müügiotsus 03.07.2019, käskkiri nr 1-2/19/496
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1246 m²
 • Sihtotstarve: ärimaa (100%)
 • Alghind: 155 500,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 15 550,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kivila tn 32b kinnisasi, 78401:101:3136, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917108000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Tallinna Linnavalitsuse poolt peetava geoarhiivi väljavõtte (lisatud) kohaselt paiknevad kinnisasjal lisaks kitsenduste kaardil kajastuvale tänavavalgustusrajatised. Müüjal puudub informatsioon tänavavalgustusrajatiste omaniku, töös oleku ja kaitsevööndi ulatuse kohta. Tehnovõrgu kaitsevööndis kehtivad seadusest tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub Tallinna Linnavolikogu 01.06.2000 otsusega number 201 kehtestatud Lasnamäe IV mikrorajooni keskuse põhjapoolse osa detailplaneeringu alas. Kivila tn 32b kinnisasi on tähistatud pos 4B (ajutine krunt), mis on ette nähtud liita ärimaa sihtotstarbega Kivila tn 32 kinnisasjaga. Detailplaneeringu materjalidega tuleb tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil: https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP003010#tab34

  Detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Detailplaneeringu kehtestamise otsuse kohaselt tagab ehitusloa taotleja teede ja tehnovõrkude välja ehitamise kuni ehituskrundini oma vahendite arvelt.

  Tallinna linna üldplaneering on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 11.01.2001 määrusega nr 3. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi korruselamute alas. Tallinna linna üldplaneeringuga tuleb tutvuda Tallinna Linnavalitsuse kodulehel aadressiga http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Tallinna-linna-uldplaneering.

  Lasnamäe elamualade üldplaneering on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 21.10.2010 otsusega nr 238. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi keskuse alal. Lasnamäe elamualade üldplaneeringuga tuleb tutvuda Tallinna Linnavalitsuse kodulehel aadressiga http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Lasnamae-elamualade-uldplaneering

  Kinnisasi on osaliselt ümbritsetud aiaga, asfalteeritud ja kaetud killustikuga. 

  Kinnisasja on kasutatud tasulise parkimisteenuse osutamiseks. Maa-amet ei ole andnud luba ega sõlminud ühtegi kokkulepet parkimisteenuse osutamiseks Kivila tn 30a kinnisasjal. Parkimise korraldajat on teavitatud ala kasutamise lõpetamise vajadusest. 

   

  Seotud dokumendid: