vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 391a • Müügiotsus 03.07.2019, käskkiri nr 1-2/19/496
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 666 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (65%)transpordimaa (35%)
 • Alghind: 45 220,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 4 520,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Pärnu mnt 391a kinnisasi, 78401:101:2723, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917108000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Tallinna linna üldplaneering on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 11.01.2001 määrusega nr 3. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi miljööväärtuslikul elamualal. Tallinna linna üldplaneeringuga tuleb tutvuda Tallinna Linnavalitsuse kodulehel aadressiga http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Tallinna-linna-uldplaneering

  Tallinna Linnavolikogu 04.06.2017 otsusega nr 47 on vastu võetud Nõmme linnaosa üldplaneering. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi pereelamute alal. Vastu võetud Nõmme linnaosa üldplaneeringuga tuleb tutvuda Tallinna Linnavalitsuse kodulehel aadressiga http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Nomme-linnaosa-uldplaneering

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel. Tallinna Linnaplaneerimise Ametilt saadud informatsiooni kohaselt ei ole kinnisasi iseseisvalt hoonestatav ning omavalitsus leiab, et kinnistu kaudu tuleb tagada juurdepääs kinnisasjast lõunasuunas asuvatele garaa˛idele.

  Kinnisasjale on rajatud hoone ja puukuur ning kinnisasjale on ladustatud erinevaid esemeid. Lisaks ulatub kinnisasjale piirdeaed ning kinnisasja kasutatakse juurdepääsuna Pärnu mnt 373 kinnisasjal asuvatele garaa˛idele. Müüja ei ole andnud luba kinnisasjale hoone, puukuuri ja piirdeaia rajamiseks ning kinnisasja kasutamiseks. Hoone, puukuuri ja piirdeaia omanikke on teavitatud nende likvideerimise vajadusest. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist juhul, kui nende omanikud seda ei tee.

  Seotud dokumendid: