vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Ketta tn 9 • Müügiotsus 03.07.2019, käskkiri nr 1-2/19/496
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1905 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 128 020,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 12 800,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Ketta tn 9 kinnisasi, 78408:808:0106, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917108000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Ketta tn 9 kinnistule ulatub riikliku kaitse all oleva ehitismälestise Vene-Balti laevatehase nooremteenistujate elamu Ketta t 12, 1914 a (reg-nr 8638) kaitsevöönd. Ehitismälestis on kaitse alla võetud kultuuriministri 18.08.1997 määrusega nr 49 (RTL 1997, 165/166, 928). Muinsuskaitseametilt saadud informatsiooni kohaselt võib senist maakasutust jätkata olemasolevas mahus. Kinnismälestise kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused. Mälestise kaitsevöönd on 50 m mälestise väliskontuurist või piirist arvates.

  Tallinna Linnavalitsuse poolt peetava geoarhiivi väljavõtte (lisatud) kohaselt paikneb kinnisasjal Kaluri tn 4 asuvat korterelamut teenindav kanalisatsioonitorustik. Müüjal puuduvad andmed kanalisatsioonitorustiku omaniku ja kaitsevööndi ulatuse kohta. Torustiku kaitsevööndis kehtivad seadusest tulenevad piirangud.

  Tallinna Linnavolikogu 11.01.2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu lahenduse kohaselt paikneb kinnisasi korruselamute ala maakasutuse juhtotstarbega alal. Tallinna linna üldplaneeringuga tuleb tutvuda Tallinna Linnavalitsuse kodulehel aadressiga http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Tallinna-linna-uldplaneering

  Tallinna Linnavolikogu 26.01.2006 otsusega nr 8 algatatud Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu lahenduse kohaselt on tegemist korterelamute alaga, kus võivad paikneda kahe või enama korrusega korruselamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused. Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringuga tuleb tutvuda Tallinna Linnavalitsuse kodulehel aadressiga http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Pohja-Tallinna-linnaosa-uldplaneering

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasi asub Tallinna Linnavalitsuse 16. jaanuari 2002 korraldusega nr 153-k algatatud Kaluri tn 2a, 6 ja Ketta tn 7c kinnistute ning lähiala detailplaneeringu alas. Täpsemat infot detailplaneeringu menetluse ja kinnisasja hoonestamise võimalikkuse kohta tuleb küsida kohalikust omavalitsusest. Müüja ei taga detailplaneeringu kehtestamist.

  Kinnisasjal võivad paikneda prügikonteinerid. Müüja ei ole andnud luba prügikonteinerite kinnisasjale paigutamiseks.

  Seotud dokumendid: