vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Hausma küla, Vatsa • Müügiotsus 03.07.2019, käskkiri nr 1-2/19/496
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 5759 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 1 650,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 160,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Vatsa kinnisasi, 63901:001:1481, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917108000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi asub endise Hiiu valla (endise Pühalepa valla) territooriumil. Pühalepa valla keskosa üldplaneering on kehtestatud Pühalepa Vallavolikogu 27.04.2010 otsusega nr 60. Üldplaneeringu kohaselt läbib kinnisasja elektri õhuliin. Kinnisasjale on planeeritud surve kanalisatsiooni trass ja veetrass. Pühalepa valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda endise Pühalepa valla kodulehel aadressiga https://atp.amphora.ee/pyhalepavv/index.aspx?o=139&o2=139&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=%C3%BCldplaneering&itm=23392&clr=history&pageSize=20&page=1

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud